Et indre sàiva, tegning med dikt, penn og penseltusj, 2018 JUSTERT