Intervjuer og artikler

Intervju med Galleri Norske Grafikere

I forbindelse med utstillingen i Galleri Norske Grafikere, av kunstnerisk rådgiver Ingrid Holden. Utstillingen står fra 07. Januar 2021 – 13. Februar 2021

Kunstnerintervju – Ragna Misvær Grønstad


Intervju med KHiO

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) intervjuet meg Februar 2021 for å høre om overgangen fra kunststudent til kunstner, tips og råd til andre kunststudenter og hvordan det kan oppleves å ikke arbeide og holde til i Oslo.

En dag skal også vi bli forfedre


Omtale i Numer

Numermagasin med kritiker Anne Silje Kolseth skrev omtale av separatutstillingen min «Et indre Sáiva» hos Galleri Bodøgaard våren 2020. Utstillingen ble stengt på grunn av korona.

Så rikt et indre og så dypt et hav