Hybrider på vandring, etsning, aquatint, 2019 JUSTERT